Email: info@lexa-kruzik.cz

Telefon (+420) 567 587 620

Projekty

V roce 2017 byla poskytnuta dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Zkouška požární odolnosti prosklených automatických dveří CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009857
Cílem této zkoušky je ověřit vlastnosti protipožárních prosklených automatických dveří a tím následně rozšířit výrobní sortiment firmy.
Předmětem projektu je provedení celkem dvou požárních zkoušek automatických prosklených dveří S200 podle ČSN EN 1634-3 a EI30 podle ČSN EN 1634-1 a vystavení protokolů o zkoušce a protokolů o klasifikaci podle ČSN EN 13501-2 ke každé zkoušce.

V roce 2015 byla poskytnuta dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI). Název projektu: Pořízení technologického centra na výrobu dveří, vrat a zárubní CZ.1.03/2.2.00/13.04085

V roce 2018 byla poskytnuta dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
NÁZEV PROJEKTU: Zkoušky požární odolnosti prosklených ocelových dveří a zkouška průniku teplého a studeného kouře u soustavy jednokřídlých ocelových dveří
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0013086
Cílem projektu je dodávka odborné služby v podobě zkoušky požární odolnosti prosklených ocelových dvoukřídlých dveří, zkouška požární odolnosti prosklených ocelových jednokřídlých dveří a zkouška průniku teplého a studeného kouře u soustavy jednokřídlých ocelových dveří z obou stran - kouřotěsnost v akreditované zkušební laboratoři. Jedná se o zkoušku požární odolnost EI 60 minut pro stávající prosklené jednokřídlé a dvoukřídlé ocelové dveře podle ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken a zkoušku kouřotěsnosti S200 u stávajících jednokřídlých ocelových dveří z obou stran podle ČSN EN 1634-3 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů.

;